Jump to content

Registration Terms

Prosimy poświęć chwilę, aby zapoznać się z poniższymi zasadami. Wraz z założeniem konta na vGaming.pl użytkownik akceptuje regulamin oraz powinien go przestrzegać. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zamieszczone wypowiedzi użytkowników. Nie ręczymy za nie ani nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub przydatności jakichkolwiek wypowiedzi, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wiadomości.

Wypowiedzi wyrażają poglądy autorów wypowiedzi i niekoniecznie muszą być zbieżne z poglądami właściciela niniejszej strony internetowej. Każdego użytkownika, który uważa, że opublikowane zostały niezgodne materiały mające charakter wykroczenia prosimy o natychmiastowy kontakt z nami poprzez wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy. Mamy możliwość usunięcia obraźliwych wiadomości i dołożymy wszelkich starań, aby to uczynić - w rozsądnych ramach czasowych - jeśli stwierdzimy, że takie działanie jest konieczne.

Korzystając z naszej strony akceptujesz zakaz publikowania materiałów, które są niezgodne z prawdą lub mają charakter zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, są napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, groźne, naruszają prywatność osób trzecich lub w w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące normy prawne.

Użytkownicy zobowiązani są zakazem publikacji wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim - chyba, że jesteś właścicielem praw autorskich lub są własnością właściciela strony.

Nasze oprogramowanie wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić cię od innych użytkowników naszej strony internetowej. Pliki cookies zapewniają spersonalizowane ustawienia kont użytkowników podczas przeglądania naszej strony. 

 

Regulamin Forum


§1 Postanowienia wstępne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum Serwisu internetowego vGaming, znajdującego się pod adresem internetowym www.vGaming.pl 
1.2 Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem założenia konta do przestrzegania regulaminu. 
1.3 Serwis vGaming.pl podzielony jest na dwie części, “In Character” oraz “Out Of Character”, wymagana jest znajomość tych pojęć przed przystąpieniem do działania.


§2 Warunki rejestracji
2.1 Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna
2.2 Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez:

  a. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu 
  b. Wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego

 • Login użytkownika
 • Adres poczty elektronicznej
 • Hasło

  c. Udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych

§3 Konta

3.1 Każdy użytkownik zobowiązany jest do posiadania jednego konta globalnego. W uzasadnionych przypadkach mogą istnieć odstępstwa od tej reguły.
3.2 Sprzedaż, wymiana, współdzielenie czy oddawanie konta jest zabronione i karane banicja.
3.3 Konto należy do serwisu vGaming.pl i administracja zastrzega sobie prawo do jego usunięcia w każdej chwili, oraz bez podania przyczyny.

§4 Treści niedopuszczalne

4.1 Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4.2 Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na forum 
4.3 Każdy użytkownik, który zauważył wpisy niezgodne z prawem, czy postanowieniami Regulaminu Forum powinien poinformować administratora o tym fakcie.
4.4 Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku łamania regulaminu Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania
4.5 Administrator powinien powiadomić o usuniętych treściach w wiadomości prywatnej/discord.
4.6 Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie jego wizerunku
4.7 Niedozwolone jest publikowanie wpisów zawierających:

 • Treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (ooc)
 • Reklam
 • Treści niezgodnych z prawem
 • Treści pornograficzne (ooc)
 • Treści propagujące przemoc (ooc)
 • Treści promujące działania nielegalne (ooc)

4.8  Na forum zabrania się publikacji danych osobowych użytkowników bez ich zgody.
§5 Przetwarzanie danych osobowych.

5.1 Rejestrując się w celu korzystania z Forum, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez serwis.

§6 Postanowienia końcowe.
6.1
Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania forum
6.2 Wszelkie postanowienia regulaminu mogą zostać w każdej chwili zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyny. 
Zmiany będą publikowane na bieżąco.


Regulamin rozgrywki


§1 Postanowienia Ogólne
Roleplay - w swoich założeniach ma pozwolić graczom wykreować postać ze swoich najgłębszych snów, oczywiście opierając się o regulamin, który ma na celu uregulowanie zachowań graczy. Zarząd ma również prawo do interpretacji w różnych sytuacjach skrajnych, nieopisanych zasadami momentach.

1.1 W założeniach ogólnych, serwer ma kreować się myślą - “Nic na siłę, ale bez przesady.”
1.2
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
1.3 Administracja oraz zarząd serwera ma obowiązek zapewnić graczom środowisko Fair Play - Każdy z opiekunów w pierwszej kolejności powinien kierować się tą zasadą i na niej bazować swoje decyzje.
1.4 Administracja zastrzega sobie prawo do nadania kary w oparciu o szkodliwość popełnionego czynu, który pominie każdy, najmniejszy punkt regulaminu
1.5 Odgrywaną formą życia (w grze) może być wyłącznie człowiek - nie wyobrażamy sobie odgrywania Reptiliana, czy kosmity. 
1.6 Gracz zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania zasad RolePlay oraz stosowania się do podstawowych pojęć z nim związanych , które są opisane tu:  (tu będzie link do poradnika z pojęć RP)
 • Przestrzegania regulaminu gry.
 • Stosowania się do regulacji zamieszczonych tu: (tu będzie link do Regulacji)
 • Zapoznania się z poradnikami zamieszczonymi na forum w tym dziale:

1.7 Na jednego użytkownika przypada jedno konto - zakazuje się posiadania tzw. Multikont, 
Użytkownicy grający na jednym adresie ip powinno zgłosić to w dziale https://vgaming.pl/forum/198-współdzielenie-ip/. Brak zgłoszenia takiego przypadku będzie skutkowało zablokowaniem wszystkich kont.
1.8 Decyzja członka ekipy jest ostateczna, podważyć ją może jedynie inny administrator, a wszelkie próby odwołania powinny być kierowane na forum w odpowiednim dziale.

§2 Fabuła rozgrywki oraz miejsce odgrywania

2.1 Fabuła oraz rozgrywka osadzona jest w realiach stanu San Andreas - traktowane jest to jako zamiennik dla stanu Kalifornia.
2.2 Miasta, które są określone w “Uniwersum 3d” Serii GTA, mają tutaj swoje miejsce, 

 • Powszechnie akceptowalne będzie zamienne nazewnictwo - przykładem niech będzie Miami/Vice City - obie formy są poprawne. 

2.3 Wszystkie miasta oraz państwa, które mają swoje miejsce poza stanem San Andreas powinny być nazywane w ich oryginalnym i niezmienionym stylu.
2.4 Wypowiedzi naszej postaci IC powinny nawiązywać do Fabuły rozgrywki, aczkolwiek nie będzie to w żaden sposób egzekwowane. ALE:

 • Mimo wszystko unikać powinniśmy nawiązań do popkultury polskiej, używanie określeń pokroju “Siema Szwagier; JESTEM HARDCOREM; DAWAJ MANIEK TO JUŻ SIĘ KAMERUJE” będzie zabronione. Wyjątkiem od tej reguły może być ich zmieniony wydźwięk “Dawaj Lecisz, *wyciąga telefon z kieszeni i włącza nagrywanie* Nagrywam to!”

2.5 Każde miasto ma swoich obywateli. Odgrywanie “miasta duchów*” będzie odpowiednio karane. 

 •  Miasto duchów jest to pojęcie, które określa zachowanie graczy polegające na ignorowaniu jakichkolwiek gapiów przy odgrywaniu (przykład: brak odegrania świadków przy morderstwie w centrum, w biały dzień) określonych akcji czy to poprzez organizację przestępczą, czy publiczną. Należy do tego również odgrywanie tzw. “przestępstw idealnych”. W przypadku organizacji publicznych mogą być to gapie, którzy przyglądają się scenie wypadku, morderstwa, etc.

§3 Chat IC oraz OOC

3.1 Chat IC - Domyślnie pod klawiszem “T”, służy do komunikacji pomiędzy postaciami, dodatkowo wyróżnić możemy również dodatkowe chaty pokroju:

/me - Komenda ta ma na celu opisywanie czynności wykonywanej przez postać.
/do - Komenda ta ma na celu opisywanie otoczenia lub cech wyglądu postaci. 
/s; /s [ID] - Szept, służy do komunikacji pomiędzy graczami na ograniczonym zasięgu, /s z dopiskiem [ID] sprawia że szepczesz do jednej - wybranej postaci.
/k - Krzyk, każda komenda ma swój zasięg widzenia, krzyk znacznie go wydłuża.
/r - Radio / Krótkofalówka - Rodzaj czatu IC pozwalający porozumiewać się między postaciami na długi dystans
Globalne /do - Domena osób, które pracują w dziennikarstwie, zazwyczaj zawierane są tam wszelkie informacje o aktualnych imprezach lub miejscach rozgrywki 

3.2 Chat OOC - schowany pod komendą /b i /w [id] - służy do komunikacji pomiędzy osobami stojącymi ZA postacią czyt. Przed komputerem, używa się go w określonych przypadkach:

 • Przykładem niech będzie potrzeba nagłego odejścia od komputera,
 • Poprawa błędu w pisowni lub wypowiedzi ( /b poszedłem* )
 • Ogłoszenie problemów technicznych w przypadku niemożliwości dalszego odegrania
 • Pod żadnym pozorem Nie używamy chatu /b do tzw. “Płakania”* - Dodatkowo nadmierne używanie czatu /b skutkować może konsekwencjami
 • Obrażanie na czacie OOC jest surowo wzbronione
 • Płakanie jest to dosyć powszechna rzecz na serwerach roleplay, kiedy jakaś akcja nie pójdzie po myśli płaczącego, zaczyna on wylewać swoje żale na chacie /b. Aczkolwiek nie kładźmy tego tylko i wyłącznie po stronie gracza, często zdarza się tak, że to administrator ignoruje wypowiedź gracza i odpisuje kompletną bzdurą. Przykładem niech będzie “/b XDDDDD”

3.3 Mylenie jakiegokolwiek z czatów może skutkować nałożeniem kary.
 

§4 Postać

W myśl zasady RolePlay. Postać jest kreowana przez gracza, czyli przez Ciebie czytelniku. Musisz kierować się pewnymi zasadami w prowadzeniu jej. Niniejszy punkt ma za zadanie wytłumaczyć Ci jak ją prowadzić i czego przestrzegać:

4.1 Gracz może posiadać kilka postaci na jednym koncie, warunkiem do tego jest wbicie pięciu godzin na jednej z nich, żeby móc stworzyć następną
4.2 Przekazywanie majątku, w jakikolwiek sposób, pomiędzy postaciami jest surowo zabronione i może to skutkować usunięciem wszystkich postaci z konta. 
4.3 Zabronione jest wyzbywanie się oraz przyjmowanie majątku w przypadku nadchodzącego zaprzestania użytkowania postaci bądź konta globalnego przez dowolnego Użytkownika.
4.4 Śmierć postaci w przypadku CK i FCK jest ostateczna. 
4.5 Gracz jest zobowiązany do prowadzenia postaci mając w głowie poczucie “Dobrego smaku”

 •  Dobry smak określa poczucie odgrywanej postaci. Przykładem niech będzie gangster z getta, który po handlowaniu narkotykami na cornerze wyrusza do centrum pracować w renomowanej restauracji - osoby mające wyrobiony tzw. “Dobry smak” poczuły by w tym nieco zażenowania i niechęci do takiej postaci.

4.6 Każdy gracz musi kierować się określonymi zasadami prowadzenia postaci:

- Świadomość mocnych i słabych stron postaci;

 •  Nawet Ty, siedząc przed komputerem odgrywając swoją postać masz pewne słabe strony, niektórzy są uzależnieni od nikotyny, a inni od alkoholu. Jedni są bardziej odporni na ciosy fizyczne a drudzy mniej. 

- Każda postać ma swoje wady i zalety;

 • Tak jak w punkcie wyżej, każda postać ma wady i zalety, należy wybrać ich kilka. 

- Nie ma postaci niezniszczalnych;

 • Niezniszczalność postaci określana jest zazwyczaj przy torturach fizycznych czy psychicznych, każdy kiedyś pęknie, gra to nie film akcji w którym główni bohaterzy znoszą okrutne tortury bez mrugnięcia okiem. Postawienie Sobie pewnych limitów postaci jest rzeczą kluczową.

- Jednostajność w kierowaniu postaci;

 • Jeśli postanowimy kreować się w muzyka, któremu daleko jest do siłowni, a największy wysiłek to ubranie skarpetek nie staniemy się nagle światowym biegaczem długodystansowym.

- Wybieranie miejsc pobytu oraz przynależności do grup pasujących do ogólnego zamysłu postaci;

 • Często zdarza się, że osoby prowadzące postać nie są do końca świadomi swoich postanowień, gangsterzy z Getta kręcący się w okolicy bogatych polityków, czy mafiozi którzy codziennie spędzają czas w spelunie jakiegoś gangu. Mianowicie chodzi, o to aby wybierać miejsca pobytu pasujący do zamysłu postaci. 

 - Postać powinna dążyć w kierunku rozwoju osobistego;

 • Niektóre postacie dążą do rozwoju osobistego, rozwijają się. Przyłóżcie uwagę do rozwoju postaci, doskonaleniu jakiegoś elementu. Oczywiście życie każdego może obrócić się o 180 stopni, aczkolwiek nie kilka razy w ciągu tygodnia.

- Na osobie prowadzącej postać leży obowiązek odgrywania tzw. Człowieczych odruchów i poczucia poszanowania własnego życia;

 • Pod tym podpunktem kryje się świadomość tego, że każdy człowiek, nawet ten wirtualny boi się śmierci, wasze postacie też powinny to czuć.

4.7 Postacie kreowane w sposób niedbały, pozbawiony cech osobowości, celów będą blokowane
4.8 Odgrywanie obrażeń: 

 • W przypadku stanu nieprzytomności (BW) gracz zobowiązany jest do odgrywania z innymi graczami w pobliżu. Brak odgrywania, przedłużanie akcji będzie skutkowało blokadą postaci.
 • W momencie kiedy lekarz opatruje rany, czas BW jest zredukowany do długości akcji medyka.
 • Odgrywanie obrażeń od upadku powinno zostać odegrane jeśli zostało to zrobione celowo, lub podczas akcji “ucieczki” z miejsca jakiegoś zdarzenia.
 • Wypadki samochodowe odgrywane powinny być tylko wtedy, kiedy obie strony wyrażą na to chęć. 
 • Nie ma narzuconego nakazu odgrywania obrażeń podczas uderzenia pojazdem w obiekt powodujący obrażenia pojazdu. 

4.9 Postać nie traci pamięci po otrzymaniu BW. Pamiętać powinna ona wszystkie zdarzenia do czasu otrzymania go. 

 • Wyjątkiem od tej reguły może być zgoda opiekuna organizacji przestępczych lub w przypadku jego braku od Supportera na amnezje w przypadku odniesieniu ciężkich obrażeń.

4.10 Każda postać, będąca częścią serwera musi posiadać imię i nazwisko.

 • Imię i Nazwisko postaci nie może nawiązywać do znanej postaci z “świata zewnętrznego” nazwane jest to (CN - Celebrity Name)
 • Tworzenie postaci z imieniem nawiązującym do przedmiotów z życia codziennego jest surowo wzbronione przykład (Sony Ericsson)
 • Zakazuje się tworzenia postaci z polskim Imieniem i Nazwiskiem, muszą zostać one zangielszczone ( Kowalski /Kowalsky ), Odstępstwem od tej reguły może być wcześniejsze ustalenie tego z ekipą, w przypadku kiedy zamierzamy odegrać polaka bez korzeni w USA.
 • Zabrania się tworzenia postaci która posiada wulgaryzmy 
 • Zakazuje się celowego tworzenia postaci z bardzo podobnym nickiem do postaci już istniejącej

4.11 Opis postaci musi w jak najprostszy sposób przedstawiać wygląd postaci, 

 • Zakazuje się używania opisów, które określają przynależność do organizacji w bezpośredni sposób “Młody Latynos, należy do Surenos X3”, zamiast tego można użyć opisu rzeczy która należy do symboli, lub tatuaż “Młody Latynos, na szyi tatuaż nawiązujący do Surenos X3”
 • Opisy posiadające w sobie ksywę postaci, cech charakteru, temperamentu, ani historii życia, są zabronione i mogą zostać wyciągnięte konsekwencje
 • Opisy pokroju “Barczysty Cham” będą z miejsca usuwane, a osoby które z nich korzystają odpowiednio ukarane.

4.12 Osoba prowokująca organizację przestępczą na rdzennym terenie wyraża zgodę na FCK, bądź może zostać ukarana przez członka ekipy.
4.13 Używanie komendy /sprobuj na innym graczu to Power Gaming, który jest zakazany.

 

§5 Przedmioty i pojazdy

5.1 Postać ma obowiązek odgrywania przedmiotów które przy sobie posiada.

 • Odstępstwem od reguły może być potwierdzone screenshotami schowanie danego przedmiotu (np. Narkotyki w jakiejś części elementu ubioru)

5.2 Przedmioty schowane w bagażniku są widoczne na pierwszy rzut oka po otwarciu

 • Odstępstwem od tej reguły jest potwierdzone przez gracza screenshotami stworzone “Drugie dno bagażnika”, czy jakikolwiek inny schowek. 

5.3 Gracze, którzy dokonują przeszukania mają obowiązek szanowania akcji pokroju (/me widząc radiowóz wsadził sobie bake do gaci) 
5.4 Odgrywanie chowania przedmiotów “wewnątrz ciała” jest surowo wzbronione, 

 • Wyjątkiem może być odgrywanie cotygodniowej akcji zarobkowej opierającej się na przemycie przez granicę. Mając świadomość, że twoja postać może doznać jakiś obrażeń.

5.5 Kłamstwa IC, w przypadku przedmiotów oraz pojazdów są dozwolone, trzeba się w tym przypadku liczyć z konsekwencjami, które mogą dosięgnąć twoją postać kiedy okaże się, że to faktycznie kłamstwo
5.6 Prowadząc pojazd należy brać pod uwagę podstawowe prawa fizyki. Zezwalamy jednak na średniej wysokości skoki (nie z największych gór lub budynków), z mniejszych górek, oraz z miejsc celowo stworzonych na mapie przez twórców gry jak np. skoki do tunelu, mniejsze rampy/wyskocznie. Celowe skoki z dużych wysokości przy innych graczach będzie karane. 

 • Dozwolone jest ścinanie zakrętów, przejazdów czy też jazda po trawniku.
 • Do jazdy w terenach górzystych służą pojazdy typu offroad.

5.7 Zakazuje się umieszczania w opisach pojazdów ofert sprzedaży.
5.8 Zakrywanie lub wymontowanie rejestracji musi zostać zapisane w formie “screenshotu” oraz w razie potrzeby wysłane do osoby kontrolującej.

 

§6 Budynki

6.1 Budynek prywatny posiada tylko jednego właściciela.
6.2 Budynek przypisany do grupy biznesu nie może zostać zwrócony właścicielowi. Jedyną opcją jest rozwiązanie danego biznesu i założenie nowego w tym samym budynku.
6.3 Interior powinien przynajmniej w jakimś stopniu być ograniczony poprzez wielkość budynku na zewnątrz (Również ilość pięter, pomieszczeń, etc).
6.4 Rodzaj biznesu oraz interior powinien być również dopasowany do dzielnicy w jakiej planujemy go ulokować: Bogata restauracja raczej nie pojawi się w podniszczonym budynku na Davis, ale raczej też nie spodziewamy się typowej speluny w biurowcu.
Budynki nie pasujące do któregoś z wyżej wymienionych punktów mogą zostać zamknięte, jeśli właściciel nie podejmie zmiany wnętrza i nie zastosuje się do poleceń.

 

§7 Grupy biznesowe

7.1 Gracz, zanim założy biznes ma obowiązek przeczytać regulamin biznesów: 

§8 Dodatkowe Ustalenia 

8.1 Napadanie na człowieka z statusem (nowy gracz) jest zabronione i surowo karane.
8.2 Musisz być świadomy tego, że każda twoja akcja może przynieść za sobą konsekwencje.
8.3 Nierealne prowokowanie organizacji przestępczych lub organizacji publicznych jest surowo karane.
8.4 Wszelkie próby bugowania, cheatowania jest surowo wzbronione, administracja może wyciągnąć konsekwencje z nawet najmniejszej próby.
8.5 Bójki “skryptowe”, powinny zostać wywołane wcześniejszym pytaniem na /do oraz zaczekaniem na odpowiedź drugiej osoby.
8.6 Absolutny zakaz napadania na taksówkarzy oraz graczy którzy obecnie pracują w pracy dorywczej. Wyjątkiem jest mocna prowokacja z ich strony. 
8.7 Gracz nie ma obowiązku nadawania uprawnień w grupie oraz wypłacania pieniędzy z konta bankowego/biznesowego oponentom. Tyczy się to również innych tego typu sytuacji.
8.8 W przypadku zauważenia podejrzanej aktywności na koncie (prawdopodobny włam) należy jak najszybciej poinformować kogoś z ekipy serwerowej, aby zablokować konto i uchronić je przed zniszczeniem.
8.9 Okradanie graczy dozwolone tylko w przypadku możliwości użycia komendy /zabierz.
8.10 Używanie broni palnej na terenie centrum jest zabronione. Wyjątkiem jest samoobrona lub uzasadniona, mocna prowokacja ze strony prowokatora. 

 • Nadużywanie broni z nudów oraz do celowego psucia gry innym będzie surowo karane. 
 • Każdy z graczy ma prawo do użycia broni jeśli spełnił się wyjątek z punktu 8.10
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.