Jump to content

Regulamin półświatka przestępczego


Byczol
 Share

Recommended Posts

Posted (edited)

Regulamin półświatka przestępczego

 

1§. Postanowienia ogólne.

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Każdy gracz powinien przestrzegać zasad, bez wyjątku.

1.2 Regulamin stanowi tylko i wyłącznie pogląd na dane sytuacje, opiekun zastrzega sobie prawo do wymierzenia kary wbrew niemu.

1.3 Gracze powinni mieć świadomość ciągu przyczynowo skutkowego, każda decyzja ciągnie za sobą jakiś skutek.

1.4 Lider oraz Vice Lider zobowiązani są do utrzymania kultury osobistej oraz zachowania OOC, gdyż są to osoby reprezentatywne.

1.5 W momencie śmierci lub skazania na dożywocie postaci lidera organizacji przestępczej, jego obowiązki może przejąć Vice Lider lub osoba wyznaczona przez Lidera po wcześniejszym dogadaniu tego z opiekunem.

1.6 Dołączając do organizacji przestępczej zgadzasz się na CK/FCK/FCJ/Kradzież Majątku

1.7 Każda organizacja powinna posiadać jednego lidera, oraz jednego Vice Lidera. Tłumaczenie pokroju, “To jest Lider OOC” nie ma miejsca.

1.8 Lider, Vice Lider organizacji lub osoba wskazana przez jednego z nich ma prawo do wykonania CK/FCK/FCJ/Kradzieży majątku na swoich członkach bez podania przyczyny.

1.9 Organizacje przestępcze obowiązuje zasada "Odpowiedzialności zbiorowej" w przypadku przewinień łamiących regulamin serwera.

1.10 Lider i Vice Lider organizacji zobowiązani są do zgłoszenia łamania regulaminu przez członków swojej organizacji. Zatajenie takiej informacji może skończyć się nadaniem odpowiedniej kary.

1.11 Lider i Vice Lider muszą mieć świadomość tego, kogo bierze pod panel, oraz kontrolowania ich zachowania, toksyczne osoby powinny być niezwłocznie zgłaszane.

1.12 Posiadanie dwóch postaci w dwóch różnych organizacjach przestępczych jest dozwolone, po ówczesnym dogadaniu tego z opiekunem i liderami danych organizacji.

1.13 Zabronione jest granie na dwóch postaciach - Jedną w organizacji publicznej, drugą w przestępczej, chyba że wcześniej dogadał się z dwoma opiekunami, publicznych oraz przestępczych.

1.14 Każda postać powinna kierować się poczuciem tzw. Dobrego smaku* 

*- Dobry smak określa poczucie odgrywanej postaci. Przykładem niech będzie gangster z getta, który po handlowaniu narkotykami na cornerze wyrusza do centrum pracować w renomowanej restauracji  - osoby mające wyrobiony tzw. “Dobry smak” poczuły by w tym nieco zażenowania i niechęci do takiej postaci.

1.15 Na skoczków frakcyjnych* nakładane będą zakazy grania we wszelkich organizacjach przestępczych, a ich nicki OOC będą dodawane na publiczną listę.

*- Skoczek frakcyjny, osoba która przeskakuje pomiędzy organizacjami przestępczymi w krótkim okresie.

1.16. Każde miasto ma swoich obywateli. Odgrywanie “miasta duchów*” będzie odpowiednio karane. 

*- Miasto duchów jest to pojęcie, które określa zachowanie graczy polegające na ignorowaniu jakichkolwiek gapiów przy odgrywaniu (przykład: brak odegrania świadków przy morderstwie w centrum, w biały dzień) określonych akcji czy to poprzez organizację przestępczą, czy publiczną. Należy do tego również odgrywanie tzw. “przestępstw idealnych”. W przypadku organizacji publicznych mogą być to gapie, którzy przyglądają się scenie wypadku, morderstwa, etc.

1.17 W przypadku otwartego konfliktu, porwanie członka organizacji przestępczych jest dozwolone, ale nie można przetrzymywać go na dłużej niż 48 godzin.

1.18 Prowokowanie członków innej organizacji przestępczej na ich rdzennym terenie równa się zgodą na CK.

1.19 Bezcelowe prowokowanie LSPD będzie karane.
 

2§. Strzelaniny oraz konflikty pomiędzy organizacjami przestępczymi.

 

2.1 Konflikty pomiędzy organizacjami powinny mieć sensowny powód.

2.2 Rozpoczęcie otwartego konfliktu wymaga poinformowania opiekuna, aby wyeliminować zbędne wojny.

2.3 Bezcelowe strzelanie w kierunku LSPD jest zakazane, do otwarcia ognia wymagany jest odpowiedni powód i nie jest nim pełniona przez niego służba.

2.4 Zabrania się otwierania ognia lub używania broni w miejscu pojawiania się nowych graczy, oraz w obrębie ścisłego centrum, wyjątki od tej reguły powinny być uzgodnione z opiekunem.

2.5 Przy ataku na wrogą organizację nie jest wymagana obecność lidera czy v-lidera.

2.6 W zorganizowanym ataku mogą uczestniczyć tylko osoby grające w organizacji - z panelem.

2.7 W Drive-By* udział brać może tylko jeden pojazd.

*Drive-By, szybki przejazd przez rdzenny lub aktualnie przejmowany teren przez inną organizację w celu ostrzelania ich. Jest to przejazd w jedną stronę, bez zatrzymywania się oraz zawracania aby ostrzelać ich drugi raz. 

2.8 Uczestniczenie dwóch pojazdów nazywane jest zorganizowaną akcją* i nie podlega regule drive-by.

*Zorganizowana akcja, jako atak na teren przeciwników i ostrzelanie go.

2.9 Po udanej strzelaninie obowiązuje czas odpoczynku w okresie jednego dnia. 

2.10 Po ataku wrogiej grupy odwet jest dozwolony po upływie godziny przez osoby które nie ucierpiały [BW] we wcześniej wspomnianym ataku.

2.11 Ofiara ataku ma obowiązek odgrywać obrażenia po bw przynajmniej dwadzieścia minut. Nie odegranie bw skutkować może blokadą postaci. Dodatkowo osoba ta jest wykluczona z ataku na sześć godzin.

2.12 Strzelaniny, czy bójki między gangami mogą się odbywać od godziny 18:00 do 3:00.

2.13 Dozwolone jest organizowanie maksymalnie po jednym ataku na dwie różne organizacje przestępcze. Oczywiście osoby ranne przy pierwszym ataku, nie mogą brać udziału w drugim, a dodatkowo odstęp czasu pomiędzy jednym a drugim atakiem powinien wynosić nie krócej niż dwie godziny. 

2.14 Konflikty z aplikacją powinny być konsultowane z opiekunem.

2.15 Zakazuje się łączenia organizacji w celu ataku na LSPD, wyjątkiem może być sytuacja zatwierdzona przez opiekuna organizacji przestępczych lub obrona.

2.16 Łączenie się organizacji w celu zaatakowania na inną jest dozwolone, maksymalna ilość połączonych organizacji nie istnieje.

2.17 W przypadku otwartej wojny między organizacjami przestępczymi lub podczas strzelaniny między organizacją przestępczą a porządkową stosujemy zasadę (3 do 1)* (w dwie strony), na każde trzy osoby uczestniczące w akcji jedna osoba otrzymuje CK w przypadku BW.

   W przypadku braku obserwatora czyli członka ekipy, gracze powinni korzystać z opcji “/sprobuj przezyc” na odpowiedniej liczbie członków w myśl powyższej zasady. A screeny z odegrania sytuacji powinny zostać wysłane do opiekuna i jego pomocnika na PW/ tematu organizacji.

*- Zasada 3 do 1: Dwie grupy stają naprzeciwko siebie w celu zakończenia wojny. Obydwie grupy mają po 6 członków, osoba przyglądająca się całemu temu zajściu za każdych trzech graczy po jednej stronie konfliktu musi wybrać jednego gracza który dostanie CK. W tym przypadku wybierze po dwóch z każdej ze stron, między osobami które dostały BW.

 

3§. Przestępstwa.

3.1 Centrum rozgrywki czyli w miejscu, gdzie pojawiają się nowi gracze bądź nowe postacie, budynki rządowe, lokalizacje pracy  jest uważane za strefę wolną od przestępstw, co oznacza, że nie możesz w tym miejscu popełnić zbrodni, wyjątkiem są sytuacje uzgodnione z opiekunem organizacji przestępczych. Wyjątkiem są tereny stricte zajęte przez grupy, przykładem tego jest Davis.

3.2  Wszelkie przestępstwa zorganizowane* wykonywane powinny być od godziny 16:00 do 03:00

Przestępstwa odgrywane w weekend oraz święta, mogą być wykonywane od godziny 12, lub przy osiągnięciu pewnej ilości graczy Online (Wartość po starcie)

*Przestępstwa zorganizowane - w myśli wszelkich “Grubszych akcji” w których udział biorą gracze, zasada ta narzucona jest po to, aby była szansa na obecność graczy po drugiej stronie barykady.

3.3 Każde przestępstwo trzeba zgłosić w dziale przestępstw w postaci narracji, dokładnie opisując całą sytuację. Zwlekanie z napisaniem przestępstwa może skutkować zamknięciem organizacji przestępczej lub otrzymaniem ostrzeżenia.

3.4 Każdy jest zobowiązany do zgłaszania takich przestępstw jak napady rabunkowe, włamania, kradzieże, morderstwa, pobicia, gwałty, porwania, podpalenia. Akcje typu drive-by, czy gangbang, powinny być zgłoszone w przypadku ofiar śmiertelnych, (CK)

3.5 Odegranie tzw. “Przestępstwa idealnego” powinno zostać skonsultowane z opiekunem wraz z odpowiednimi screenami potwierdzającymi zabraniem wszystkich obciążających dowodów z miejsca zbrodni, bądź argumentacją dlaczego ten lub inny dowód nie może zostać użyty. Przykładem niech będzie odcisk palca z wystrzelonej łuski, którego zebranie graniczy z cudem. 

3.6 Osoby umyślnie przedłużające akcje, zostaną ukarane blokadą postaci.

3.7 Każdy gracz ma obowiązek oddać wszystkie przedmioty o które zażąda osoba okradająca.

3.8 Każdy gracz ma obowiązek odgrywać strach przed bronią. Nie odgrywanie strachu skończy się nałożeniem odpowiedniej kary lub zaakceptowaną zgodą na CK

3.9 Napady i porwania mogą się odbyć na każdym terenie, nawet jeśli jest pod kontrolą gangu ulicznego. Wyjątkiem jest centrum, gdzie wymagana będzie na to zgoda.

3.10 W przestępstwach winny brać udział osoby powiązane z organizacjami przestępczymi. 

3.11 Okradanie ofiar strzelaniny jest dozwolone, aczkolwiek pierwszym odruchem postaci powinna być natychmiastowa ucieczka z miejsca zdarzenia. Osoba okradająca musi się liczyć z konsekwencjami swoich czynów.

3.12 Niektóre odgrywane scenariusze wymagają zgody. Nie wszystkie strony są zadowolone z określonych akcji. Potrzebujecie zgody od osoby, z którą wejdziesz w interakcję w przypadku molestowania seksualnego (od nieodpowiedniego dotykania po gwałt), nekrofilia, pedofilia, kanibalizm.

3.13 Stałe okaleczenie jest dozwolone tylko za zgodą opiekuna. 

 

4§. Okradanie/Napadanie

4.1 Zakazuje się okradania innego gracza po sfinalizowanej transakcji kupna domu lub samochodu.

4.2 Napadanie na osoby wypłacające pieniądze z bankomatu jest zabronione.

4.3 Napadanie na pracowników firm transportowych jest wzbronione, wyjątkami są mocne prowokacje z ich strony.

4.4 Okradanie graczy pracujących w służbach porządkowych jest dozwolone tylko w przypadku wygranej strzelaniny po stronie organizacji przestępczej, aczkolwiek zakazuje się kradzieży przedmiotów należących do panelu LSPD.

4.5 Każda kradzież musi być stosownie odegrana, kopiowanie tej samej formułki będzie surowo karane.

4.6 Zakazuje się okradania ludzi z przypisem “Nowy Gracz”, wyjątkiem mogą być mocne prowokacje z ich strony.

4.7 Zakazuje się jeżdżenia po mieście w celu polowania na cywili oraz kradzież ich dóbr. Bezmyślny “loot grab” będzie surowo karany.

4.8 W przypadku ukrywania się osoby w centrum rozgrywki aby uniknąć kradzieży wymagane jest pozwolenie opiekuna.

4.9 Zakazuje się okradania przypadkowo spotkanych osób które dostały BW, kradzież musi być waszą akcją od A do Z.

4.10 Wymuszanie na okradanych graczach wypłacanie pieniędzy z bankomatu jest surowo wzbronione, kradniemy tylko to co dana osoba aktualnie ma przy sobie.

 

5§. Aplikacje

5.1 Aplikacja powinna budować swoją pozycję od zera, zakazuje się odgrywania w pełni zbudowanej grupy przestępczej w momencie bycia aplikacją.

5.2 Od samego początku okresu aplikowania grupy powinny unikać konfliktów zbrojnych w myśl zasady budowania swojej grupy od zera. W przypadku aplikacji, które w swoją historię mają wpisany konflikt, przykład “Bloods vs Crips” muszą liczyć się z konsekwencjami.

5.3 W przypadku jawnych prowokacji ze strony innych graczy, mogą oni wykonywać bardziej agresywne czyny w ich stronę.

5.4 Aplikacje mają prawo do przejmowania strefy, aczkolwiek powinni ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednej.

5.5 Aplikacje posiadają tzw. okres ochronny, który działa do czasu pierwszej prowokacji większej grupy.

5.6 Aplikacja nie może wykonywać FCJ/FCK na swoich członkach.

5.7 Aplikacja musi posiadać minimalnie 6 członków, wliczając w to lidera oraz v-lidera.

 
6. Zorganizowane grupy przestępcze (ZGP) 

 

6.1 Sprzedaż broni lub narkotyków cywilom jest dozwolona, aczkolwiek nadal trzymamy się zasady dobrego smaku. Bieganie i oferowanie broni krzycząc “sprzedam klamki” będzie karane w myśl zasady “Odpowiedzialności zbiorowej”

6.2 ZGP mogą porywać członków innych organizacji oraz przetrzymywać ich do 24 godzin za wydaniem odpowiedniej zgody.

6.3 ZGP mają prawo do tworzenia oraz pracowania w biznesach, oczywiście uwzględniając że Vice Lider, nie będzie stać za ladą sklepu. czyt. “Poczucie dobrego smaku”, odpowiednia pozycja w hierarchii równa się odpowiednie miejsce w biznesie.

6.4 ZGP mają pozwolenie do pobierania haraczy w każdym biznesie Maksymalna kwota haraczu to 4000$ tygodniowo

6.5 ZGP ma prawo do pobierania haraczu z maksymalnie trzech biznesów.

 

7§. Gangi

 

7.1 Osoby będące pod panelem gangu mogą pracować w dwóch biznesach nie będących w centrum.

7.2 Jeżdżenie po terenach innych gangów w celu “przejażdżki” może się skończyć ostrzelaniem, a nagrodzone zostać blokadą postaci.

7.3 Celowe ubieranie barw innych gangów w celach prowokacyjnych może skończyć się blokadą postaci.

7.4 Gangi mają prawo do zbierania haraczy jedynie z biznesów i domów będących na ich terenie.

7.5 Haracz od właściciela domu/mieszkania nie może wynosić więcej niż 1000$, a z biznesu nie więcej niż 2000$ tygodniowo.

7.6 Wojna gangów powinna być wcześniej ustalona wraz z opiekunem łącznie z użytymi na niej sprzętami.

 

 8§. Haracze.

 

8.1 Nowy biznes posiada tzw. Ochronę na okres 14 dni.

8.2 Biznes nie ma obowiązku płacenia kilku grupom jednocześnie, potocznie “Ochrona lokalu”, powinna dbać aby nikt inny nie wszedł w ich interes.

8.3 Ściąganie haraczu z projektów IC powinno być konsultowane z opiekunami.

8.4 Zła postawa właściciela biznesu, zgrywanie terminatora, brak okazywania strachu, może skończyć się spaleniem lokalu, aby do tego doszło organizacja przestępcza musi udokumentować złą postawę za pomocą screenów i przedstawić ją opiekunowi, on ostatecznie wyda werdykt.

8.5 Odbudowanie biznesu po pożarze kosztuje, 50% ceny budynku.

8.6 Naprawa spalonego budynku trwać może do 14 dni, opiekun biznesów sam określi czas naprawy.

8.7 Organizacje przestępcze nie powinny zaczynać z miejsca od najwyższej kwoty ochrony, cena ta powinna ulegać negocjacji.
 

 9§. Cornery

9.1  Cywile jak i osoby posiadające panel organizacji przestępczej, mają prawo do wykonywania /corner na wszelkich strefach. 

9.2 Corner można wykonywać na strefach, strefy te dzielą się na te neutralne oraz na strefy przypisane do panelu organizacji przestępczej.

9.3 Posiadanie własnej strefy = wpływem okolicznego terenu.

9.4 Członek organizacji posiadający panel, ma prawo okraść osobę na strefie przypisanej do jego organizacji, jeśli uzna że jest to osoba obca. Późniejszy temat informujący o przestępstwie w dziale na forum nie jest w tym przypadku obowiązkowy.

9.5 Cywil, handlujący na strefie innej organizacji musi pamiętać o wszelkich konsekwencjach które jego dotyczą. 

9.6 Cywil ma do wyboru również strefę neutralną, na której może dokonać /corner. Strefa ta nie będzie mogła zostać przejęta przez inną grupę, co równa się z mniejszymi konsekwencjami. Trzeba pamiętać, że miejsce to nie jest złotą taryfą do handlowania bez konsekwencji. Handel tam równa się z mniejszym zarobkiem, ze względu na mniejszy popyt.

9.7 Osoba dokonująca kradzieży na strefie neutralnej, ma obowiązek wstawienia przestępstwa na forum w przeciągu 24h.

Edited by Byczol
Link to comment
Share on other sites

  • Byczol pinned, unpinned, pinned and locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.