Jump to content

Regulamin półświatka przestępczego


Byczol
 Share

Recommended Posts

Regulamin półświatka przestępczego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Lider projektu bierze pełną odpowiedzialność za czyny swoich wszystkich członków organizacji.

1.2 Gracze powinni mieć świadomość ciągu przyczynowo-skutkowego, każda źle podjęta decyzja ciągnie za sobą jakiś skutek.

1.3 W momencie śmierci lub skazania na dożywocie postaci lidera organizacji przestępczej, jego obowiązki przejmuje osoba następna w hierarchii. Jeżeli organizacja nie posiada wyznaczonego zastępcy - zostaje usunięta.

1.4 Dołączenie do organizacji przestępczej wiąże się z automatyczną zgodą na FCK/FCJ, które może wykonać lider lub osoba wyznaczona przez niego na pełnoprawnym członku, bądź wanna-be.

1.5 Osoba wystawiająca aplikacje na organizacje przestępczą jest jej liderem, nie wymagamy vice lidera. Osoba pełni funkcję lidera OOC jednocześnie IC, jeśli nie ma takiego obowiązku oraz jest to niepotrzebne lider organizacji nie musi grać go IC, a jedynie pełnić funkcję lidera OOC, odpowiadając za wszystkich członków. Przekazywanie lidera jest możliwe tylko za zgodą opiekuna.

1.6 Posiadanie dwóch postaci w dwóch różnych organizacjach przestępczych jest dozwolone, po wcześniejszym dogadaniu się z opiekunem oraz liderami obu organizacji.

1.7 Gra w służbach porządkowych na drugiej postaci bez zgody opiekunów jest zakazana.

1.8 Podczas popełniania przestępstwa należy zachować pełny realizm oraz nie zapominać o tzw. "mieście duchów"

1.9 W przypadku mocnego konfliktu organizacji, porwanie członka wrogiej grupy jest dozwolone za zgodą opiekuna, samo przetrzymanie nie powinno trwać dłużej niż 48 godziny (wyjątkiem jest sytuacja kiedy obie strony zgodzą się na dłuższe przetrzymanie - 72h, w sytuacji w której osoba jest niechętna do gry, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem czas przetrzymania może zostać przedłużony).

1.10 Prowokowanie członków innej organizacji przestępczej na ich rdzennym terenie równa się ze śmiercią postaci za zgodą S4+ lub jej blokadą.

 

2. PRZESTĘPSTWA

2.1 Wymiana ognia ze służbami porządkowymi bez większego powodu grozi śmiercią postaci, zwolnienie z reguły obowiązuje gdy akcja jest dynamiczna oraz poparta mocnym i sensownym powodem.

2.2 Protekcja nowych graczy (odpowiedni status nad głową) nie obowiązuje podczas handlu narkotykami na neutralnym, bądź zajętym terenie.

2.3 Centrum rozgrywki, czyli w miejscu, gdzie pojawiają się między innymi nowi gracze, budynki rządowe, lokalizacje pracy - jest uważane za strefę wolną od przestępstw, co oznacza, że nie możesz w tym miejscu popełnić zbrodni, oprócz sytuacji uzgodnionych z opiekunem organizacji przestępczych. Wyjątkiem są tereny stricte zajęte przez grupy, przykładem tego jest Davis. (wyjątkiem są przestępstwa typu; ściąganie haraczu czy podpalenia budynku)

2.4 Wszelkie akcje przestępcze dozwolone są od 18:00 do 4:00 nad ranem. (wyjątkiem jest obecność służb porządkowych, ich liczba zostanie dodana po stacie)

2.5 Każde przestępstwo należy zgłosić w dziale przestępstw w postaci narracji, dokładnie opisując całą sytuację. Zwlekanie z napisaniem przestępstwa może skutkować zamknięciem organizacji przestępczej lub blokadą postaci.

2.6 Zakazane jest tworzenie przestępstw idealnych.

2.7 Osoby przedłużające akcje, zostaną ukarane blokadą postaci, jeśli sytuacja jest poważniejsza, może dojść do zamknięcia całej organizacji.

2.8 Każdy napadnięty gracz ma obowiązek oddać wszystkie przedmioty, które zabrała mu osoba okradająca.

2.9 Napady i porwania mogą się odbyć na każdym terenie, nawet jeśli jest pod kontrolą gangu ulicznego. Wyjątkiem jest centrum, gdzie jest wymagana na to zgoda.

2.10 Okradanie ofiar po ataku na wrogą organizację jest zakazane, tak samo tyczy się tego odkładanie broni będąc nieprzytomnym. Osoby przytomne zbierające bronie od nieprzytomnych kolegów z organizacji będą odpowiednio karane.

2.11 Stałe okaleczenie jest możliwe za zgodą opiekuna, zaś gwałt odbywa się za zgodą gracza.

2.12 Zakazuje się okradania innego gracza po sfinalizowanej transakcji kupna domu lub samochodu.

2.13 Napadanie na osoby wypłacające pieniądze z bankomatu jest zabronione, bądź okradanie go z karty płatniczej i proszenie o pin.

2.14 Napadanie na pracowników firm transportowych jest zakazane, wyjątkami są mocne prowokacje z ich strony.

2.15 Zakazuje się jeżdżenia po mieście w celu polowania na samotnych dilerów.

 

3. KONFLIKTY MIĘDZY ORGANIZACJAMI

3.1 Wszystkie wojny powinny się toczyć tylko na terenie south central, panuje zakaz wojen w centrum (wyjątkiem są zorganizowane akcje, wcześniej skonsultowane z opiekunem, bądź miejsca na których stale toczą się działania przestępcze, bądź miejsca w których organizacje przestępcze stale prowadzą swoją rozgrywkę)

3.2 Konflikty pomiędzy organizacjami powinny mieć sensowny powód, zakazuje się atakowania aplikujących organizacji bez zgody opiekuna org. przestępczych.

3.3 Bezcelowe strzelanie w kierunku LSPD jest zakazane, do otwarcia ognia wymagany jest odpowiedni powód i nie jest nim pełniona przez niego służba.

3.4 Zakazujemy ataków na wrogą organizacje bez obecności lidera w grze, bądź jego zastępcy. Dozwolone są wszelkie możliwe ataków na wrogie organizacje (driveby, gangbang, brawle, ustawki, traffic oraz inne) - wyjątkiem jest wyznaczenie osoby która pełniłaby funkcję dowodzącą podczas takich ataków, osoba musi być wyznaczona przez lidera, bądź v-lidera.

3.5 Drive-by możliwe jest tylko na jeden wóz, sama akcja powinna być przemyślana - nie chcemy przypadków, typu nawracanie bądź zatrzymywanie się autem podczas ataku.

3.6 Po udanej strzelaninie obowiązuje czas odpoczynku w okresie jednego dnia, wyjątkiem jest odwet wykonywany po godzinie przez osoby, które nie ucierpiały.

3.7 Ofiara ataku ma obowiązek odgrywać obrażenia po BW przynajmniej dwadzieścia minut, pominięcie tej zasady może grozić blokadą postaci.

3.8 Strzelaniny, czy bójki między gangami mogą się odbywać od godziny 18:00 do 4:00. Bójki między organizacjami, to ustawki, a nie pojedyncze starcia. (wyjątkiem jest obecność służb porządkowych, ich liczba zostanie wypisana po starcie)

3.9 Dozwolone jest organizowanie maksymalnie po jednym ataku na dwie różne organizacje przestępcze. Oczywiście osoby ranne przy pierwszym ataku, nie mogą brać udziału w drugim, a dodatkowo odstęp czasu pomiędzy jednym a drugim atakiem powinien wynosić nie krócej niż godzinę.

3.10 Łączenie organizacji w celu ataku na drugą, bądź ataku na LSPD jest dozwolone.   Zebranie kilku organizacji w celu ataku ma być rozgrywane drogą IC.

 

4. WYMUSZENIA ORAZ HARACZE

4.1 Ściąganie haraczy z biznesu jest dozwolone, pod warunkiem, że minęło 14 dni od jego założenia.

4.2 Zakazane jest ściąganie haraczy z biznesów założonych jako spot organizacji.

4.3 Zorganizowane grupy przestępcze mogą pobierać do $4000 od biznesu tygodniowo, maksymalnie od trzech róznych firm.

4.4 Gangi uliczne mogą ściągać haracze z dwóch biznesów znajdujących się na terenie south central bądź na terenach gdzie są stale prowadzone interakcje między gangiem (HG).

Maksymalna kwota jaką mogą pobrać od biznesu wynosi 2000$ tygodniowo.

4.5 Wszystkie akcje ściągania haraczu powinny być przemyślane oraz poprawnie odegrane.

4.6 Organizacje mają prawo konkurować między sobą o wpływy w wymuszeniach.

4.7 Problemy z wypłatą haraczu mogą w konsekwencji doprowadzić do spalenia lokalu za zgodą opiekuna.

4.8 Odbudowanie biznesu po pożarze kosztuje, 50% ceny budynku.

4.9 Naprawa spalonego budynku trwać może do 14 dni, opiekun biznesów sam określi czas naprawy.

 

Wyżej wymieniony regulamin może w każdej chwili ulec zmianie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie sytuacje sporne, które nie zostały wymienione w regulaminie należy zgłosić bądź uzgodnić z opiekunem org. przestępczych. Wiele nowych zasad może zostać dodanych w osobnym poście bądź publikacjach. Próby ominięcia regulaminu, bądź szukanie rażących luk w nim może skończyć się usunięciem organizacji przestępczej.

Edited by Byczol
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.